Doplňková činnost

Vlastivědné muzeum v Šumperku je oprávněno na základě článku VI. Zřizovací listiny se souhlasem zřizovatele provozovat doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace. Výčet doplňkových činností, které muzeum vykonává dle vydaných živnostenských listů, je stanoven v příloze č. 3 ke Zřizovací listině. Jedná se o následující profese:

Oddělení provozu a výroby zajišťuje:

  1. Truhlářství – specializace zejména na výrobu atypických oken a dveří z masivu, výstavního fundu, nástěnek a panelů (foto), nábytku z lamina, z masivu a pod.
  2. Umělecké kovářství – výroba replik historických prvků, výroba zábradlí a kovaných mříží.
  3. Zámečnictví – výroba mříží, kovových vrat, historických pantů a klíčů.
  4. Zednictví – opravy historických fasád a další zednické práce na kulturních památkách s výjimkou restaurování.

Informační centrum, oddělení detašovaných zařízení a oddělení výstavní a prezentační zajišťují:

  1. Zprostředkovatelská činnost v oblastech obchodu a služeb
  2. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – Muzeum ve všech svých zařízeních prodává upomínkové předměty, katalogy a jiné tiskoviny, popřípadě zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní programy, které jsou pořádány jinými subjekty.