Sbírky

Sbírkové předměty Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace jsou v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR zapsány celkem v šesti sbírkách – šumperského, zábřežského a mohelnického muzea, Havelkova muzea a Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko lesnického muzea v Úsově. Pod téměř 160.000 evidenčními čísly je evidováno kolem 330.000 kusů sbírkových předmětů.


Galerii 3D modelů najdete na www.3dsbirky.cz.