Havelkovo muzeum v Lošticích

Sbírka Havelkova muzea je tvořena předměty dokumentujícími společensko historický vývoj v Lošticích a okolí. Unikátními jsou zejména tzv. loštické poháry, vyráběné místními hrnčíři a předměty dokumentující život místní významné židovské komunity. Téměř 9.000 kusů předmětů je dokumentováno pod více než 4.500 evidenčními čísly.