Historie

Historická poddsbírka soustřeďuje nejrůznější sbírkové předměty-zastoupena je  archeologie, etnografie, numismatika, militária,dokumentována jsou i výtvarná díla místních umělců. Cennými jsou rovněž sbírkové předměty z pozůstalosti významných loštických osobností, dobové fotografie a pohlednice.