Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Přírodovědná část sbírky je tvořena třemi uzavřenými podsbírkami - geologickou, botanickou a zoologickou, které tvoří exponáty, pocházející většinou zesbírek lichtenštejnského muzea z doby na konci 19. a začátku 20. století. Významná je především kolekce zdejších i cizokrajnýchptáků a kolekce trofejí a preparátů afrických a asijských savců.Historická podsbírka obsahuje různorodý materiál s lesnickou tématikou (obrazy, knihy, výrobní nástroje ad.). Ve sbírce je pod cca 4.000 evidenčními čísly dokumentováno více než  10.000 sbírkových předmětů.