Archeologie

Podsbírka zahrnuje archeologické nálezy získané v regionu Mohelnicka a to jak staré nálezy z dob amatérské archeologie, tak hlavně artefakty z četných, většinou záchranných archeologických výzkumů prováděných od 50. let po současnost. Chronologicky je zastoupena od paleolitu, přes zemědělský pravěk, protohistorické období až po středověké a novověké období.