Archeologie

Podsbírka byla založena až v roce 2005, starší archeologické artefakty jsou zařazeny v podsbírce historické. Tvoří ji nálezy z rozsáhlého výzkumu neolitického sídliště u Postřelmova (2003), kde byl také nalezen tzv. Postřelmovský Venoušek, a středověké – raně novověké nálezy z výzkumů v Šumperku z let 2007 a 2008. Fond doplňují předměty ze sběrů a drobnějších výzkumů.