Výtvarné umění

Ve fondu výtvarného umění se nachází kolekce regionálního výtvarného umění. V ní jsou zastoupena díla umělců, kteří se v regionu narodili, určitou dobu zde působili nebo ve svém díle náš kraj zobrazili. Součástí fondu jsou i starší umělecká díla pocházející ze sbírek německého městského muzea