Zoologie

Podsbírka obsahuje sběry bezobratlých živočichů i obratlovců. V rámci bezobratlých je početná zejména kolekce suchých preparátů hmyzu (především motýlů), měkkýšů a tekutinové preparáty larev a imag vodního hmyzu. Obratlovci jsou zastoupeni zejména dermoplastickými preparáty ptáků a savců, ale i formalínovými preparáty obojživelníků a drobných savců, osteologickým materiálem či preparáty ryb.