Muzeum v Zábřehu

Ve sbírce zábřežského muzea je pod cca 10.000 evidenčními čísly zapsáno kolem 12.000 kusů sbírkových předmětů. Historická podsbírka je tvořena předměty národopisného charakteru, kolekcí numismatiky, archeologickými nálezy, užitkovými předměty z nejrůznějších materiálů ad.. Fond výtvarného umění obohacuje unikátní sbírka grafiky Václava Hollara, kterou zábřežskému muzeu věnoval generál Karel Lukas.