Historie

Ve fondu je dokumentován společensko historický vývoj města Zábřehu a jeho okolí, rozvoj průmyslové výroby regionu, železniční dopravy. Bohatě zastoupeny jsou např. kolekce pohlednic a fotografií nebo předmětů z vybavení měšťanských domácností – nábytku, kameniny a porcelánu ad. Cennými jsou rovněž archeologické nálezy z okolí Dubicka nebo předměty dokumentující dobrodružný život místního rodáka, polárního cestovatele Jana Eskymo Welzla.