Výtvarné umění

Kolekci výtvarného umění tvoří jak soubor cca 600 kusů grafických listů Václava Hollara, tak i díla regionálních výtvarných umělců 20. století (např. ilustrace St. Lolka k Lišce Bystroušce). K unikátům patří gotická Madona ze Zábřeha z poloviny 15. století nebo obraz Rudolfa Kremličky z roku 1916.