Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Výtvarná podsbírka dokumentuje původní tvorbu malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara – malbu, kresbu, ilustrace i grafiku. Uchovává také před-měty dokumentačního charakteru – korespondenci, fotografie, textilie a kameninu z umělcovy etnografické sbírky. Celkem asi 3 500 předmětů je evidováno pod 3 000 evidenčními čísly.