Ceník - Lovecko-lesnické muzeum v Úsově


Plné vstupné:
Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea, expozice lesnického školství, Pohádky na zámku Úsov, výstavy - 90,– Kč
Samostatné vstupné nádvoří (Vlašimský palác, Strašidelný labyrint, expozice lesnického školství, výstavy) – samostatné vstupné, děti do 3 let zdarma - 40,– Kč
Galerie Lubomíra Bartoše - 40,– Kč
Krátkodobé výstavy - cena stanovena dle náročnosti výstavy vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k výstavě

Slevy:
Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea, expozice lesnického školství, Pohádky na zámku Úsov, výstavy - 45,– Kč
Samostatné vstupné nádvoří (Vlašimský palác, Strašidelný labyrint, expozice lesnického školství, výstavy) – samostatné vstupné, děti do 3 let zdarma - 20,– Kč
Galerie Lubomíra Bartoše - 20,– Kč
Výstavy – samostatné vstupné – slevy budou uvedeny vždy ke konkrétní výstavě na plakátech (minimálně 50%)

Přednášky a dílny - cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k předmětné akci

Slevy:
Min. 50% - žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob, včetně pedagogického dozoru - školky, tábory, atd.).

Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu.

Volné vstupy:
Olomouc Region Card, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, NPÚ, pedagogický doprovod.

Bezplatné vstupy budou během kalendářního roku v tyto dny: 18. 4., 18. 5. a jeden den během oslav Dnů evropského kulturního dědictví.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.