Stálé expozice: Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Chodby a slavnostní schodiště při vstupu do expozice lemují trofeje naší a exotické zvěře, jimž dominují paroží jelenů. Exponáty v prvních čtyřech sálech připomínají historii hradu a zámku Úsov a historii lovecko-lesnického muzea. Z nich jmenujme alespoň model hradu zachycující jeho opevnění ve 13. století, archeologické nálezy ze zámeckého nádvoří, korespondenci předválečné správy zámku s preparátory nebo staré inventární a návštěvní knihy. Před vstupem do expozice africké zvěře nahlédneme do černé kuchyně. Poté již obdivujeme preparát lva, lví kůže, hlavy gazel, antilop, zeber a žirafy a další exponáty, za nimiž nás čeká sál kozorožců. Ve druhém patře si prohlédneme kolekce středoevropských savců a ptáků, zaujmou nás preparáty srnců, kamzíků, divokých prasat, kachen, hus, bažantů, koroptví, medvědů, lišek a další zvěře, mezi nimiž neujde pozornosti preparát vlka. Jeden ze sálů druhého patra nás zavádí do říše hmyzu. Na zámku nechybí ani zbrojnice známá svou unikátní sbírkou pytláckých zbraní zabavených hajnými na lichtenštejnských panstvích. Lovecké trofeje, zoologické preparáty a zbraně doplňují modely demonstrující práci v lese, modely nářadí, posedů, lesních staveb a podobně. Mezi obdivované unikáty patří sada značkovacích seker z lichtenštejnských revírů a tzv. knihovna dřevin, kolekce dřevěných krabiček ve tvaru knih s plody a listy různých druhů dřevin. Jediným zařízeným pokojem v expozici je sál vybavený nábytkem z kořenů stromů. Ve sbírkách úsovského muzea je přes 4 000 kusů přírodnin, z toho na 700 kusů rohů a parohů lemujících zdi chodeb a zámecké schodiště.

 

Úsov – kolébka lesnického školství na Moravě

 V roce 2006 byl vlastníkem úsovského zámku, Městem Úsovem, opraven a rekonstruován jeden z objektů nacházející se v areálu zámku Úsov, označovaný tradičním názvem Stará škola. Jde o budovu, v níž od roku 1852 působila po dobu patnácti let jedna z nejstarších škol středního typu na Moravě, lesnická škola, která byla posléze přestěhována do prostor hradu Sovince a poté do nově vystavěné budovy v Hranicích na Moravě. Nepřetržité trvání této školy, dnes s označením Střední lesnická škola v Hranicích, je důkazem neobyčejné tradice celého lesnického vzdělávání na Moravě.

Autentické interiéry Staré školy dnes hostí novou stálou expozici s názvem „Úsov – kolébka lesnického školství“, otevřenou od 24. dubna 2007. Návštěvníkům se naskýtá pohled do učebny školy z doby jejích počátků v prvních letech vlády císaře Franze Josefa I.,  staré výukové modely a učební pomůcky připomínají školu na hradě Sovinci i v prvních desetiletích v Hranicích. Unikátem jsou ručně přepisované učebnice z meziválečného období. Řada vystavovaných  exponátů z kabinetů Střední lesnické školy v Hranicích a Středního odborného učiliště strojírenského a lesnického ve Šternberku přibližuje teoretické a praktické studium adeptů lesnického povolání od druhé poloviny 20. století po dnešek. Kresby, dokumenty a fotografie na panelech provázejí návštěvníka více než stopadesátiletou historií lesnického vzdělávání na Moravě.

Nová expozice, blízká svým obsahem sbírkám oblíbeného Lovecko-lesnického muzea, obohacuje nabídku úsovského zámku a návštěvníkům přináší nové poznatky a zajímavosti ze studia lesnických oborů v minulosti i přítomnosti.

 

Expozice Hádanky pánů z Vlašimi

Zámek Úsov je proslulý svým Lovecko lesnickým muzeem, které je ojedinělým zařízením tohoto druhu v Evropě. V tomto kontextu maličko ustupuje do pozadí fakt, že se jedná o jeden z nejstarších hradů na Moravě, poprvé zmiňovaný již v roce 1260. Vlastivědné muzeum v Šumperku  se rozhodlo připomenout starobylost památky a nachystalo v nejstarší části hradu, tzv. Vlašimském paláci, malou interaktivní expozici pro děti.

Vlašimský palác je pojmenován podle pánů z Vlašimi, kteří měli Úsov v držení v 15. století a za jejichž vlády bylo dostavěno opevnění hradu. Pány z Vlašimi připomíná reliéf štítonoše s erbem Vlašimů na jihovýchodním nároží paláce a také věž zvaná Vlašimka. Vlastní expozice je řešena jako komplex hádanek a úkolů, které musí malý návštěvník splnit, aby dostal na konci kýženou odměnu. Kulisy a malby dokreslují jednotlivé místnosti – černou kuchyni, místnost, kde pacholci hrají hazardní hry, nebo sál pána z Vlašimi, který také rád luštil záhady.  Skutečnost, že v paláci bývalo v pozdější době i vězení, připomíná strašidelná mučírna.

 

Stálá galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše

Ve třetím patře zámku je umístěna galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše představující průřez umělcovou tvorbou. Typický mistrův rukopis nacházíme zvláště na olejomalbách, zátiších, portrétech a především na krajinomalbách s motivy z jeho oblíbeného kraje, severní Moravy.