Přístup zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace

Vlastivědné muzeum v Šumperku má všechna svá zařízení umístěna v kulturních památkách. Z tohoto důvodu není možné zpřístupnit pro imobilní občany do důsledků všechny prostory a je nutné postupovat dle ust. § 1 odst. 3 vyhlášky 369/2001 Sb. tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů státní památkové péče. Zcela bezbariérově je díky rozsáhlé rekonstrukci v 90.letech minulého století řešeno pouze muzeum v Zábřehu. Ostatní objekty (muzeum v Šumperku, muzeum v Mohelnici, Památník A. Kašpara v Lošticích, Lovecko-lesnické muzeum v Úsově) jsou pro imobilní přístupné pouze částečně.

Muzeum Šumperk

Bezbariérový přístup do vstupního podlaží (výstavní síň, rytířský sál, inf.centrum), WC

Galerie Šumperska

Bezbariérový přístup do galerie i přednáškového sálu.

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Bezbariérový přístup do hlavní lodi, vedlejší lodi sv. Jana Nepomuckého a České kaple.

Muzeum Mohelnice

Bezbariérový přístup do vstupního podlaží (výstavní síň), WC

Muzeum Zábřeh

Bezbariérový přístup do výstavních prostor muzea

PAK Loštice

Bezbariérový přístup do vstupního podlaží (stálá expozice z dějin města), WC

Lovecko-lesnické muzeum Úsov

Bezbariérový přístup do vstupního podlaží a na nádvoří (příležitostné výstavy)